روش تلفظ حروف انگلیسی

روش تلفظ بر اساس استاندارد ICAO می باشد. اما در طول زمانی برخی از کلمات به صورت غیر رسمی جایگزین تلفظ استاندارد شده اند. و البته دسته دوم کاربرد بیشتری دارند و استاندارد ICAO بیشتر مورد استفاده ارگان های نظامی می باشد. تلفظ های غیر استاندارد در ستون “جایگزین” آورده شده اند.

حرف استاندارد ICAO جایگزین حرف استاندارد ICAO جایگزین
A Alfa (آلفا) Able (ایبل) B Bravo (براوو) Baker (بیکر)
C Charlie (چارلی) D Delta (دلتا) David (دیوید)
E Echo (اکو) Easy (ایزی) F Fox (فاکس)
G Golf (گلف) George (جورج) H Hotel (هتل)
I India (ایندیا) Item (ایتم) J Juliet (جولیت) Jack (جک)
K Kilo (کیلو) King (کینگ) L Lima (لیما) Love (لاو)
M Mike (مایک) N November (نوومبر) Noun (ناون)
O Oscar (اوسکار) Oboe (اوبو) P Papa (پاپا) Peter (پیتر)
Q Quebec (کبک) Queen (کویین) R Romeo (رومئو) Roger (روجر)
S Sierra (سیرئا) Sugar (شوگر) T Tango (تانگو)
U Uniform (یونیفورم) Uncle (آنکل) V Victor (ویکتور)
W Whiskey (ویسکی) William (ویلیام) X X-ray (اکس – ری) Extra (اکسترا)
Y Yankee (یانکی) Z Zulu (زولو) Zebra (زبرا)