مدارک صدور گذرنامه

مدارک لازم جهت صدور گذرنامه جدید

۱- تهیه،تکمیل وارائه فرم،پوشه وقبض پستی به مبلغ ۳۲,۶۰۰ ریال بابت هزینه ارسال گذرنامه به محل سکونت از دفاتر پستی
۲- فیش بانکی به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ ریال بحساب (برابر شماره حساب اعلامی در هر استان)خزانه داری کل کشوریکی از شعب بانک ملی ( بنام شخص متقاضی )
۳- فیش بانکی به مبلغ ۳۰,۰۰۰ ریال بحساب (برابرشماره حساب اعلامی در هر استان)عوارض شهرداری یکی از شعب بانک ملی ایران
۴- فیش بانکی به مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال معادل پنج هزار تومان به حساب شماره ۰۱۰۷۱۴۲۳۱۱۰۰۱ بنام شرکت پژوهش و توسعه ناجی.
* نکته۱:شماره حساب شهرستانها متفاوت می باشد.فلذا پس از اطمینان از ارائه مدارک در شهرستان مربوطه نسبت به واریز فیش اقدام گردد.
* نکته ۲: در صدور گذرنامه الکترونیک هزینه صدور و عوارض شهرداری برای افراد زیر۱۸سال بشرح ذیل نیم بها خواهد بود:
* هزینه صدور (۳۰۰,۰۰۰ ریال) و عوارض شهرداری ( ۱۵,۰۰۰ ریال )
۵- دانشجویان بورسیه مشغول به تحصیل درخارج ازکشور،همسر وفرزندان آنان در صورت ارائه نامه از سوی وزارتخانه های علوم،تحقیقات و فناوری،بهداشت،درمان وآموزش پزشکی ودانشگاه آزاد اسلامی ازپرداخت مبالغ مذکور در بندهای۱ و۲ معاف میباشند.
۶- ارائه اصل و فتوکپی کامل شناسنامه متقاضی لازم است شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال عکسدار باشد.
۷- ارائه کد ملی متقاضی ( کارت ملی عکسدار یا موقت و یا تائیدیه از ثبت احوال )
۸- ارائه سه قطعه عکس جدید ۴ * ۶ رنگی ،‌برقی ، تمام رخ ، بدون عینک ،‌کلاه و کراوات از یک نگاتیو با زمینه کاملاً روشن ( یک قطعه ظهرنویسی مشخصات گردد ) ضمناً از تاریخ گرفتن عکسها بیش از یکسال نگذشته باشد ( در مورد بانوان دوشیزگان بالای شش سال تمام ارائه عکس با رعایت کامل حجاب اسلامی الزامی است)
۹- ارائه مدارک عکسدار جهت مطابقت برای متقاضیان زیر ۱۵ سال که شناسنامه آنها عکسدار نشده است الزامی است .
۱۰- ارائه موافقت رسمی همسردرموردبانوان شوهردار، موافقت رسمی ولی یا قیم برای متقاضیان کمتر از ۱۸ سال تمام.
۱۱- اصل و فتوکپی مدارک فوت یا طلاقنامه در مورد بانوانی که شوهر آنان فوت نموده و یا طلاق گرفته اند.
۱۲- در موردزنان شوهردارکه همسرشان مفقودالاثر، غایب یا غیر قابل دسترسی میباشد باارائه نامه از دادستان محل درخواست گذرنامه اقدام میگردد.
۱۳- افراد زیر ۱۸ سال درصورت فوت ولی و عدم دسترسی به جد پدری و مشخص نشدن قیم یا ولی قهری با ارائه مجوز از دادستان محل درخواست گذرنامه می توانند اقدام به اخذ گذرنامه نمایند.
۱۴- ارائه اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم و یا موافقت کتبی سازمان وظیفه عمومی برای افراد ذکوری که به سن مشمولیت رسیده اند و زیر ۵۰ سال سن دارند، ضروری است .
۱۵- مشمولینی که بجای مدرک وظیفه موافقت کتبی سازمان وظیفه عمومی راجهت صدور گذرنامه ارائه می نمایند مهر خروج از کشور آنها به استناد نامه وظیفه عمومی صادر و ممکن است محدود باشد. بنابراین به تاریخ خروج از کشور توجه نمایند  .
۱۶- ارائه موافقت حفاظت اطلاعات یگان خدمتی برای پرسنل شاغل نیروهای مسلح و پرسنلی که کمتر از ۵ سال از تاریخ رهاشدنشان میگذردالزامی میباشد(برای بالای ۵ سال پرسنل بازنشسته بایستی مدرکی دال بر تاریخ بازنشستگی ارائه نمایند)
۱۷- حضور شخص متقاضی جهت ارائه مدارک الزامی است .
* نکته۱: گذرنامه های جدید با اعتبار ۵ ساله غیر قابل تمدید صادر میگردند .
*نکته۲ : در گرفتن گذرنامه محدودیت سنی وجودنداشته و همه افراد(حتی نوزادان) میتوانند گذرنامه ‌فردی داشته باشند.
۱۸- هنگام تحویل مدارک ارائه آدرس کامل و کد صحیح پستی الزامی است .
۱۹- هموطنان جهت ارائه مدارک به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰ ) مراجعه نمایند .
منابع :
بر گرفته از پایگاه اطلاع رسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران