تور طبیعت گردی

اکوتوریسم یا بوم‌گردشگرییا بوم گردی، گونه‌ای از گردشگری است که در آن گردشگران برای دیدار از مناطق طبیعی نامسکون و دست‌نخورده جهان سفر می‌کنند و به تماشای گیاهان و پرندگان و ماهی‌ها و دیگر جانوران می‌پردازند.
خانه‌های روستایی آستارا

به این‌گونه از گردشگران که به دیدار از زیست‌بوم و طبیعت زنده می‌پردازند، نام اکوتوریست یابوم گردشگر یا بومْگرد داده شده است. بسیاری از کشورها بخش هنگفتی از درآمد خود را از بوم گردشگران خارجی تأمین می‌کنند. “در ایران توسط فرهنگستان معادل طبیعت گردی نام گذاری شده است که با توجه به ظهور ژئوتوریسم در ۱۰ سال اخیر در ایران و جهان این واژه با معادل سازی طبیعت گردی صحیح نخواهد بود و بهتر است اکوتوریسم را معادل بوم گردشگری نامید.

http://www.tatil.ir/uploads/2011/12/Dashte-Shaghayegh-21.jpg
عکس : عباس صیادی