تور شبراز

ارگ کریمخانی، بازار و حمام وکیل، بازار وکیل، سرای مشیر، موزه پارس، آرامگاه حافظ، سعدیه، باغ ارم، دروازه قران، مقبره خواجوی کرمانی  برخی از جاذبه های شیراز میباشد.

خوشا شیراز و …

نام شیراز در کتاب‌ها و اسناد تاریخی، تحت نام‌های مختلفی نظیر «تیرازیس»، «شیرازیس» و «شیراز» به ثبت رسیده‌است. محل اولیهٔ این شهر در محل قلعهٔ ابونصر بوده‌است.این شهر در دوران بنی‌امیه به محل فعلی منتقل می‌شود و به بهای نابودی استخر -پایتخت قدیمی استان فارس- رونق می‌گیرد. شیراز در دوران صفاریان، آل بویه و زندیه، پایتخت ایران بوده‌است.